TRADITIONAL (HUGH TRACEY)

All disks by TRADITIONAL (HUGH TRACEY) (16 releases)
Cat# SWP007

AT THE COURT OF THE MWAMI RWANDA

SHARP WOOD


Released: 22 Nov 2000
Country: RWANDA


Price: £13.95


Track# / Song nametime 
01 Hugh Tracey Speaks 00:08
02 Zirasuka 02:04
03 Imirindi 01:09
04 Uruchina 02:48
05 Umuterero 02:03
06 Ichimanura 02:37
07 Agasiga 02:48
08 Ichirusha 02:34
09 Nimuze Tugweragwere 03:18
10 Hahirwa Nyiramibambwe 02:38
11 Amaliza 01:28
12 Benimana 01:28
13 Mpundu 02:58
14 Igiterane 02:57
15 Rukanga Rwamajana 02:50
16 Ikizire 01:20
17 Ingaju 01:36
18 Kyarutema 02:59
19 Inyamibwa 02:33
20 Lama 02:46
21 Akakira Urubunda Uwabigega Umu 05:49
22 Ibiteyo 00:54
23 Zigezikaragwe 02:28
24 Agasiga K'I Gaseke 01:50
25 Uruchantege 02:51

Play All Tracks

Customer Reviews
Become Registered User to add reviews